Over Conquista (ANBI-informatie)

logo-anbi

 

ANBI informatie

 

Naam:                                       Stichting Ontmoetingscentrum Conquista

Ook bekend als:                    Conquista

Telefoonnummer:                06-19603419

K.v.K.:                                        41239107

RSIN/Fiscaal nummer:       805056051

Website adres:                       www.conquista.nl

E-mail:                                      info@conquista.nl

Adres:                                        Kerkweg 50

Postcode:                                 1906 AW

Plaats:                                       Limmen

 

Postadres:                                Plantraam 15

Postcode:                                 1906 VK

Plaats:                                        Limmen

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:                                Jos Hollander

Secretaris:                                 Carel Lewis

Penningmeester:                   Gert Meijer

Algemene leden:                    Maarten Lieferink

Loek Wellink, Merel Bakkum

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het beheren van een ontmoetingscentrum voor jeugd en jongeren, alsmede het bieden van mogelijkheden aan jeugd en jongeren voor een eigen cultuurbeleving en door het gelegenheid geven aan jeugd en jongeren om zelf activiteiten te organiseren.

Beleidsplan:

Conquista geeft invulling aan de doelstelling door diverse activiteiten te organiseren in het pand Kerkweg 50 in Limmen. Op zaterdagochtend zijn er activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar, op woensdagmiddag zijn er activiteiten voor de jeugd van 9 tot en met 12 jaar en op vrijdag- en zaterdagavond voor de jeugd vanaf 12 jaar. De activiteiten worden zoveel mogelijk met jongeren voorbereid en uitgevoerd. In de vakanties zijn er extra activiteiten.

Naast bovengenoemde activiteiten organiseert Conquista ieder jaar de avondvierdaagse in Limmen, het timmerdorp aan het einde van de zomervakantie en de Roefeldag (bedrijfsbezoeken door kinderen).

In 2020 zijn de activiteiten grotendeels conform het beleidsplan uitgevoerd. Door corona zijn helaas de avondvierdaagse en het timmerdorp niet door gegaan. Ook is Conquista van half maart t/m juli en de laatste twee weken van december gesloten geweest door corona.

Beloningsbeleid

De vrijwilligers, inclusief bestuursleden, ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Sponsoren en beheer gelden

Burgers en bedrijven die Conquista een warm hart toedragen zijn zeer welkom als sponsor. Ontvangen sponsorbedragen worden besteed conform de doelstelling van onze stichting. Sponsoren kunnen ook een bepaalde activiteit van Conquista sponsoren zoals de avondvierdaagse, het timmerdorp en de roefeldag.

Het beleid met betrekking tot sponsorgelden die niet direct besteed (kunnen) worden is, dat deze op een spaarrekening worden gezet totdat deze conform de doelstelling worden ingezet.

 

Exploitatieoverzicht (staat van baten en lasten)

Conquista baten en lasten 2014 eindversie

Conquista baten en lasten 2015 eindversie

Conquista baten en lasten 2016 eindversie

Conquista baten en lasten 2017 eindversie

Conquista baten en lasten 2018 eindversie

Conquista baten en lasten 2019 eindversie

Conquista 2020 baten en lasten eindversie

 

Voor meer informatie kunt u een verzoek mailen naar info@conquista.nl