Over Conquista (ANBI-informatie)

logo-anbi

 

ANBI informatie

 

Naam:                                       Stichting Ontmoetingscentrum Conquista

Ook bekend als:                    Conquista

Telefoonnummer:                06-19603419

K.v.K.:                                        41239107

RSIN/Fiscaal nummer:       805056051

Website adres:                       www.conquista.nl

E-mail:                                      info@conquista.nl

Adres:                                        Kerkweg 50

Postcode:                                 1906 AW

Plaats:                                       Limmen

 

Postadres:                                Zomerschoon 32

Postcode:                                 1906 XW

Plaats:                                        Limmen

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:                                Jos Hollander

Secretaris:                                 Stan Hollander

Penningmeester:                   Gert Meijer

Algemene leden:                    Maarten Lieferink

Loek Wellink, Luke Levering

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het beheren van een ontmoetingscentrum voor jeugd en jongeren, alsmede het bieden van mogelijkheden aan jeugd en jongeren voor een eigen cultuurbeleving en door het gelegenheid geven aan jeugd en jongeren om zelf activiteiten te organiseren.

Beleidsplan:

Conquista geeft invulling aan de doelstelling door diverse activiteiten te organiseren in het pand Kerkweg 50 in Limmen. Op zaterdagochtend zijn er activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar, op woensdagmiddag zijn er activiteiten voor de jeugd van 9 tot en met 12 jaar en voor de jeugd vanaf 12 jaar minimaal één keer per maand een activiteit in het weekend. De activiteiten worden zoveel mogelijk met jongeren voorbereid en uitgevoerd.

Naast bovengenoemde activiteiten organiseert Conquista ieder jaar de avondvierdaagse in Limmen, het timmerdorp aan het einde van de zomervakantie en de Roefeldag (bedrijfsbezoeken door kinderen).

In 2023 zijn de activiteiten conform het beleidsplan uitgevoerd.

Beloningsbeleid

De vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Een uitzondering geldt voor de vrijwilligers die het pand schoonmaken. Die krijgen een vrijwilligersvergoeding tot het maximum dat onbelast uitgekeerd mag worden conform de richtlijnen van de belastingdienst.
De bestuursleden hebben recht op een vrijwilligersvergoeding tot het maximum dat onbelast uitgekeerd mag worden conform de richtlijnen van de belastingdienst. De bestuursleden hebben echter besloten hiervan af te zien.

Sponsoren en beheer gelden

Burgers en bedrijven die Conquista een warm hart toedragen zijn zeer welkom als sponsor. Ontvangen sponsorbedragen worden besteed conform de doelstelling van onze stichting. Sponsoren kunnen ook een bepaalde activiteit van Conquista sponsoren zoals de avondvierdaagse, het timmerdorp en de roefeldag.

Het beleid met betrekking tot sponsorgelden die niet direct besteed (kunnen) worden is, dat deze op een spaarrekening worden gezet totdat deze conform de doelstelling worden ingezet.

 
jaarrekeningen

Conquista baten en lasten 2019 eindversie

Conquista 2020 baten en lasten eindversie

Conquista 2021 baten en lasten eindversie

Conquista jaarrekening 2022 baten en lasten eindversie

Conquista jaarrekening 2023 baten en lasten

 

Voor meer informatie kunt u een verzoek mailen naar info@conquista.nl